Osamosvojitev
Odhod vojakov iz Ljubljane (junij 1991)