Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija

Razdelilnica

predvajanje programov in razdelilnica

Zadnja kontrola programov

Razdelilnica ali Končna kontrola predstavlja tehnološki center radia, kjer se stekajo povezave vseh produkcijskih sklopov znotraj in zunaj hiše. Vsi radijski studiji, dislocirane produkcijske lokacije, televizijska produkcija, regionalni centri, začasne terenske lokacije in oddajni linkovski terminal so z avdio in podatkovnimi vodi preko razdelilnice povezani med seboj. S tem se zagotovlja fleksibilno delovanje produkcijskih sklopov in s prepletanjem tehnologij povečuje zmogljivost celotne produkcije. Preklopna matrica DHD skrbi za stabilne povezave in nemotene preklope, ki jo nadgrajujejo vhodne in izhodne enote, kar predstavlja razdelilnico tudi kot vstopno in izstopno točko za vse povezave matične radijske hiše z lokacijami po Sloveniji in v tujini.