Ozvočenje

mobilna tehnika

Ozvočevanje je ena od dejavnosti Radijske produkcije, ki zagotavlja celovito zvokovno izvedbo prireditev. Sistem za ozvočenje sestavlja sistem zvočnikov, ojačevalnikov ter monitoring znamke Renkus-Heinz. Zvok se za potrebe ozvočenja oblikuje na digitalni mešalni mizi Digico SD9.

Radio Slovenija ima na področju ozvočevanja prireditev bogato zgodovino. Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pričelo sistematično graditi sisteme ozvočenja. Takratni, za današnje razmere relativno preprosti sistemi, so bili uporabljeni pri skoraj vseh pomembnejših družbeno političnih dogodkih na področju Slovenije in širše. V osemdesetih letih je bil kupljen prvi enotni sistem ozvočenja, takrat priznane znamke Solton. Moč okrog 10kW je bila je bila za takratne razmere visoka in ekipa Radijske produkcije je bila s tem ozvočenjem prisotna ne večini pomembnejših dogodkov v takratni Jugoslaviji. Pomemben mejnik na tem področju je predstavljala Eurovizija v Zagrebu, kjer je ekipa Radijske produkcije poskrbela za celotno ozvočenje prizorišča in izvedbo mednarodnega tona. V ta namen je bilo takrat kupljeno novo ozvočenje znamke Renkus-Heinz moči 20kW, ki je bilo eno najkvalitetnejših ozvočevalnih sistemov. V začetku tisočletja se je ozvočenje nadgradilo z novejšim sistemom, prav tako znamke Renkus-Heinz moči preko 100kW. V tem času je bilo to eden najmočnejših ozvočevalskih sistemov v regiji s katerim je Radijska produkcija pokrivala številne velike dogodke doma in v tujini.

Danes ozvočevalna dejavnost znotraj Radijske produkcije ni več tako intenzivna na komercialnem delu in je osredotočena predvsem na izvedbo prireditev v organizaciji ali koprodukciji RTV Slovenija.