Radio Slovenija

TTS Laboratorij

Tehnološki razvoj

Radio je izrazito tehnični medij, zato je Radijska produkcija povezana z napredno tehnologijo, kar pa zahteva nenehen razvoj. Zato ima pri zagotavljanju sodobnih produkcijskih pogojev pomembno vlogo Tehnično tehnološka skupina - Laboratorij, ki skrbi za delovanje vseh tehničnih sklopov na Radiu Slovenija in s skupino radijskega razvoja ter v sodelovanju z vsemi drugimi skupinami omogoča dosleden tehnološki razvoj.

Področja, ki jih skupina pokriva se v grobem delijo na elektrotehniko, IT tehnologijo, elektroakustiko in energetiko. Zaradi hitrega IT razvoja in vpetosti informacijske tehnologije v skoraj sleherno napravo je meja med elektrotehniko in IT tehnologijo močno zabrisana. V sodobni radijski tehnologiji je potrebno oboje, zato morajo biti inženirji Tehnično tehnološke skupine dobro usposobljeni na obeh področjih. Posebnost je elektroakustični del, ki zagotavlja akustične meritve prostorov in naprav za zajemanje in predvajanje zvoka. S tem delom se zagotavlja ustrezne akustične pogoje produkcijskih sklopov Radijske produkcije.

Radio Slovenija je član združenja evropskih javnih radiotelevizij EBU in tako tudi zavezan tehnološkim priporočilom, ki jih združenje sprejema, zato tudiinženirji Tehnično tehnološke skupine tesno sodelujejo s tehničnimi skupinami EBU in tako držijo korak z razvojem in napredkom na svojem področju.