Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija

Montirnice

studiji za govorna snemanja

Produkcija govornih oddaj

Montirnice so najmanjši radijski produkcijski sklopi, vendar zaradi tega nič manj pomembni. Namenjene so montaži oddaj in snemanju z do dvema govornikoma. Zaradi majhnosti in fleksibilnosti so to sklopi z največjo dinamiko produkcije, ki pomembno pripomorejo k odzivnosti in hitrosti radijskega progama. Poleg opisanih montirnic razpolagamo tudi s samopostrežnimi montirnicami, kjer si programski sodelavci lahko sami posnamejo in zmontirajo tehnološko manj zahtevne prispevke.