Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija

Govorna snemanja

mobilna tehnika

Reportažni avtomobili za govorna snemanja in prenose

RA 4

Reportažno vozilo za govorna snemanja in prenose. Opremljeno je z mešalno mizo Audio Development in zvokovnimi procesorji ter omogoča snemanje preprostejših glasbenih zasedb. Kljub temu je njegova primarna naloga vzpostavitev hitre povezave lokacije na terenu preko  razdelilnice z ustreznim studijem. Vozilo je opremljeno z oddajnikom in sprejemnikom Moseley, IP in ISDN kodekom, ki služijo za vzpostavitev povezave. Za zvezo s studiem je na voljo tudi UMTS/LTE povezava preko mobilnega telefonskega omrežja.

RA 5

Novi mobilni studio Radia Slovenija je v postopku izdelave.

RA 6

Reportažno vozilo je namenjeno hitrim javljanjem in prenosom. Opremljeno je z oddajnim sistemom Moseley, ISDN in IP kodekom, ki služijo za vzpostavitev audio povezave z radijskim studijem.

RA 7

Reportažno vozilo je namenjeno hitrim javljanjem in prenosom s pomočjo digitalne tehnologije in učinkovito dopolnjuje ostala radijska reportažna vozila, predvsem zaradi možnosti uporabe satelitske zveze za javljanja z lokacij, kjer druge zveze niso na voljo. Za zvezo s studiem je na voljo tudi UMTS/LTE povezava preko mobilnega telefonskega omrežja. V vozilu se nahaja manjši studio, ki je namenjen manj zahtevnim tonskim snemanjem in montažam na terenu, opremljen je z digitalno mešalno mizo STUDER OnAir 1500, Dalet produkcijskim sistemom in sistemom brezžičnih mikrofonov in slušalk. Vozilo je opremljeno z avtonomnim napajanjem, kar pomeni, da vgrajena oprema lahko deluje brez priklopa na zunanje električno omrežje in tako omogoča delo na poljubni lokaciji. Tudi samo vozilo je zelo zmogljivo, opremljeno je s pogonom na vsa štiri kolesa in pnevmatsko nastavljivim podvozjem, tako da omogoča vožnjo po zahtevnih terenih in v zahtevnih vremenskih razmerah (sneg, poplave).