Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija

Cankarjev dom

studiji za glasbena snemanja

Studio Cankarjev dom

Studio v Cankarjevem domu je eden od stalnih dislociranih sklopov Radijske produkcije. Zaradi intenzivnosti dogodkov, ki se izvajajo v tej instituciji, je smiselno in racionalno razpolagati s stalnimi produkcijskimi kapacitetami, saj številni projekti ne bi bili izvedljivi z obstoječimi mobilnimi kapacitetami. Studio je namenjen predvsem glasbeni produkciji večjih korpusov in ostali zahtevnejši produkciji. Umeščenost studia omogoča neposreden pogled v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, kjer se izvajajo tudi največji dogodki, tako na nacionalni, kot svetovni ravni. Seveda pa produkcija ni omejena samo na Gallusovo dvorano, avdio in video povezave omogočajo nemoteno produkcijo tudi iz drugih prostorov Cankarjevega doma, kot sta Linhartova dvorana in Klub Cankarjevega doma.

Sodobna oprema studia zagotavlja vrhunske pogoje za zvokovno produkcijo. Mešalna miza STUDER Vista 9 omogoča izvedbo najzahtevnejših zvokovnih projektov na visokem kakovostnem nivoju. Zaradi specifičnih potreb posameznega snemanja oziroma prenosov, je tehnološka zasnova studia izvedena tako, da jo je mogoče dopolniti s pomočjo reportažnega vozila, opremljenega za glasbena snemanja.

Tehnično tehnološka oprema Studia CD
mešalna miza

STUDER Vista 9

zvočniki

Genelec 1037B, 1029

večkanalna snemalna tehnika

Sadie 5

mikrofoni

Neumann, Schoeps

procesorji za obdelavo zvoka

Lexicon 960L

Dbx Quantum II