Radio Slovenija

Koordinacija

radijska produkcija

Koordiniranje, planiranje in organizacija

Raznolika tehnično produkcijska dejavnost enote zahteva ustrezno koordiniranje, planiranje in organiziranje, za kar skrbi Koordinacija radijske produkcije, ki predstavlja tudi stično točko za vse notranje in zunanje subjekte vpletene v produkcijski proces.

Kapacitete radijske produkcije so prvensteveno namenjene ustvarjanju programa za potrebe Radia Slovenija in izvedbi zahtevnejših zvokovnih projektov tudi za druge enote RTV Slovenija. Zaradi različne dinamike produkcije so določene kapacitete Radijske produkcije občasno na voljo tudi zunanjim uporabnikom.

Dodatne informacije glede razpoložljivosti in pogojev najema so na voljo na enem od priloženih kontaktov.

Kontakt:

Radio Slovenija
Tavčarjeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

t: +386 1 475 2675
t: +386 1 475 2676
fax: +386 1 475 2680

web: www.rtvslo.si
e-mail: koordinacija@rtvslo.si