volitve / prva stran
   
Izraz župan je povezan s prastarim slovanskim nazivom za starešino oziroma za predstojnika župe.


 

O NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE
Pri razpravi o združljivosti poslanske in županske funkcije na soočenju predstavnikov strank, ki bodo nastopile na lokalnih volitvah, sta nastala dva tabora. V prvem je Andrej Vizjak (SDS) zagovarjal, da sta funkciji župana in poslanca združljivi. Na drugi strani pa so temu oporekali Milka Novak (N.Si), Anton Skok (DeSUS) in Dorijan Maršič (LDS).

Več o ...
 

REZULTAT VOLITEV ZA ŽUPANA V 2. KROGU

PROJEKCIJA VOLITEV ZA ŽUPANJO LJUBLJANE IN ŽUPANA MARIBORA.


ZAČEL SE JE 2. KROG VOLITEV ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN ŽA ŽUPANE

Odprlo se je 3.523 volišč, na katerih bo približno 1,6 milijona upravičencev lahko izbiralo predsednika/co republike ter župane v 61 občinah. 

 

 

 

SEZNAM VOLILNIH ODDAJ NA RTVO SLO.

SEZNAM ŽUPANOV, KI SO BILI IZBRANI V 1. KROGU TER TISTI, KI SO SE UVRSTILI V 2. KROG

REZULTAT ŽUPANSKIH VOLITEV PO 1. KROGU

Za ogled rokovnika lokalnih volitev klikni tukaj.

Za proporcionalni volilni sistem lokalnih volitev klikni tukaj.


24.Nov.02' 13:18
DRUGO SOOČENJE ZA LJUBLJANSKO ŽUPANJO V DRUGEM KROGU SIMŠIČ VS POTOČNIK

Voditelj Jože Možina

 

V tokratnem soočenju kandidatk za župane sta se soočili kandidatki za županjo Ljubljane Vika Potočnik in Danica Simšič

 

Kako kandidatki ocenjujeta dosedanje medsebojno sodelovanje.

Potočnik : sodelovanje je bilo vedno dobro in Ljubljana je tudi po prvem krogu ostalo levosredinsko usmerjena, ne glede na to katera bo županja.

 

Simšič: bili sva tesni prijateljici pred leti in delili sva tudi najbolj osebne trenutke, zdaj bi te odnose lahko imenovali kot dobre odnose med dobrimi znankami.

 

Je Vika Potočnik res pomagala Simšičevi pri zaposlitvi na Naši ženi, potem ko je kot poslanka ostala brez mandata.

Potočnikova pravi, da je to res, vendar želi to uvrstiti le med lep spomin.

 

Je ZLSD plačala dolgove Simšičevi do Demokratov, ko se je odločila, da zapusti to stranko

Simšič: »Takrat sem želela čisto izstopiti iz politike vendar me je Borut Pahor prepričal naj ostanem in sem se tako odločila, vendar ne na račun kupčije, da bi kdo poravnaval moje dolgove.

 

Zakaj bi volili Viko Potočnik oziroma Danico Simšič.

Danica Simšič pravi, da bo omogočila neposredno udeležbo občanov preko zborov občanov, kar sedanja županja ne počne.

 

Potočnik: »To počnemo preko četrtnih skupnosti že zdaj.«

 

Učinkovitost mestne uprave, število zaposlenih se dviguje, uprava je tudi vse dražja

 

Simšičeva meni, da uprava ni preštevilčna je pa potrebno izpeljati reorganizacijo in ukiniti dopisovanje med posameznimi deli in podvajanje funkcij.

 

Potočnikova pojasnjuje, da so zaposlovali ljudi iz krajevnih skupnosti, ki jih niso dali na zavod za zaposlovanje, racionalizirali so tudi recimo avtomobile. Veliko zaposlenih je šlo tudi na dodatno izobraževanje. Ljubljana vsak dan dobiva visoke obiske in tudi potrebuje veliko ljudi, ki se z njimi ukvarjajo.

 

Cene storitev (komunala, vodovod, ogrevanje…) skokovito naraščajo

 

Simšič: »Ljudje morajo biti s storitvami zadovoljni, ne morem obljubiti pocenitve posamezne storitve.«

 

Potočnik:«  ko govorimo le o odstotkih podražitve se slišijo alarmantno vendar pa v primerjavi z ostalimi mesti Ljubljana ne prednjači po cenah. V tem trenutku ne vidim možnosti za znižanje teh cen, razen morebiti storitev na javnem podjetju Žale.«

 

Stanovanjska politika

Potočnikova pravi da so letos zgradili 800 stanovanj in to bodo še nadaljevali, zato upa, da bodo skupaj s stanovanjskim skladom zgradili 3.000 stanovanj. Meni pa, da morajo pomagati predvsem tistim, ki prvič iščejo stanovanje in tistim, ki imajo znanje.

 

Simšič: »Zabolela me je izjava mestne uprave, da je mestna zemlja predragocena da bi na njej gradili socialna stanovanja.«

Meni, da je potrebno zgraditi čimveč najemnih stanovanj, ne pa da pomagamo ljudem do lastniških stanovanj. Ljudje morajo svoj denar in energijo usmerjati v nekaj drugega kot kupovanje lastniških stanovanj.

 

Prometna ureditev Ljubljane

Simšičeva meni, da so  lisice skrajni ukrep , pred tem ukrepom bi postorila še marsikaj drugega. Skušala bi uvesti dvig kulture in komunikacije med tistimi, ki lisice dajejo na avtomobile, ki so samo »nerodno parkirani«. Dovoliti je potrebno tudi daljše parkiranje.

 

Potočnikova pravi, da je kar osemdeset odstotkov ljudi na podlagi anket podprlo lisice in kratkotrajno brezplačno parkiranje. Z novim sistemom  je bil uveden bolj pretočen sistem parkiranja. Potrebno je dodatno izobraževati redarje in povečevati strpnost.

 

Javni prevoz

Simšič:« sem za subvencioniranje mestnega potniškega prometa v večji meri, s tem bi omogočili boljše avtobuse in modernizirali proge.«

 

Potočnik:«  Premalo je bilo storjeno na LPP. Ni pa še narejena nova programska zasnova mestnega prometa in zato se je težko odločati o dodatnem subvencioniranju.«

 

Transparentnost finančnega poslovanja

Potočnik:« glede ugotovitev o primanjkljaju v proračunu moram povedati, ne gre za pravilno interpretacijo članice nadzornega odbora, ki je s tem tudi prekršila zakon in pravilnik nadzornega odbora.«

 

Simšič:«Ko smo določali proračun smo rekli, da se lahko mesto zadolži za dve tri millijarde vendar sedanjega stanja ne ocenjujem kot kršitev proračuna.«

 

Milijarda dolga do Darsa

Potočnik:« ne gre za zamudo ampak za pogajanja. Dars nas obravnava tako kot drugje po Sloveniji, kar pa ne gre, saj je Ljubljana nekaj posebnega tako po cenah kot po pogojih. Na mizi je plan za pobot in mislim, da bomo zadevo ustrezno rešili. »

 

Simšič:«ta dolg me skrbi, in zaradi tega kar nekaj cest ni bilo narejenih,zdi pa se da bo do dogovora z Darsom prišlo,tako da Ljubljana ne bo oškodovana.

 

Odnos do spomenikov

Potočnikova meni, da so spomeniki sled nekega časa zato naj ostanejo tam kjer so, mi pa moramo poskrbeti, da nas opominjajo na to kar je bilo  v preteklosti narobe.

 

Simšič:«se strinjam, da spomenikov ne bi odstranjevali. Menim pa da je potrebno vnovič postaviti spomenik ženskim demonstracijam pred stolnico.«

 

Potočnik: »Zdi se mi prav, da bi mesto dogodka vnovič pretehtali in preučili ali je res mesto dogodka pred Stolnico ali pa ne. Poklical me je dr. Alojzij Šuštar ki je ob vnovični postavitvi zagrozil z vrnitvijo častnega meščanstva, zato se mi zdi zadeva vredna premisleka.

 

Ali sta kandidatki za županjo verni?

Odgovor in razlaga zakaj sta obe kandidatki za županjo ateistki v soočenju na TVS.

 

 

R.G.

 

 


   © MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti