volitve / prva stran
   
Na letošnjih lokalnih volitvah se bo za županski stol potegovalo 726 kandidatov. V 19 občinah je samo en, v 35 pa dva kandidata. Največ kandidatov za župana (12) je v mestni občini Ljubljana.


 

O NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE
Pri razpravi o združljivosti poslanske in županske funkcije na soočenju predstavnikov strank, ki bodo nastopile na lokalnih volitvah, sta nastala dva tabora. V prvem je Andrej Vizjak (SDS) zagovarjal, da sta funkciji župana in poslanca združljivi. Na drugi strani pa so temu oporekali Milka Novak (N.Si), Anton Skok (DeSUS) in Dorijan Maršič (LDS).

Več o ...
 

REZULTAT VOLITEV ZA ŽUPANA V 2. KROGU

PROJEKCIJA VOLITEV ZA ŽUPANJO LJUBLJANE IN ŽUPANA MARIBORA.


ZAČEL SE JE 2. KROG VOLITEV ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN ŽA ŽUPANE

Odprlo se je 3.523 volišč, na katerih bo približno 1,6 milijona upravičencev lahko izbiralo predsednika/co republike ter župane v 61 občinah. 

 

 

 

SEZNAM VOLILNIH ODDAJ NA RTVO SLO.

SEZNAM ŽUPANOV, KI SO BILI IZBRANI V 1. KROGU TER TISTI, KI SO SE UVRSTILI V 2. KROG

REZULTAT ŽUPANSKIH VOLITEV PO 1. KROGU

Za ogled rokovnika lokalnih volitev klikni tukaj.

Za proporcionalni volilni sistem lokalnih volitev klikni tukaj.


O NEZRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE

Če pogledamo Vizjakovo trditev, da sta ti dve funkciji združljivi, se lahko vprašamo, kako bi v določenem primeru glasoval poslanec župan, če bi s svojim glasom v državnem zboru prizadel občino, v kateri je župan. Ali tak župan na naslednjih volitvah lahko pričakuje podporo volivcev ali ne? Ne glede na to je v Ustavi v 82. členu jasno zapisano: »Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila,« in v nadaljevanju: »Zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi.« V zakonu o lokalni samoupravi pa je v 33. členu med drugim zapisano, da župan predstavlja in zastopa občino, skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov.

Tej trditvi o povezljivosti funkcij je oporekala predstavnica N.Si-ja, češ da to lahko pomeni tudi privilegiranost nekaterih občin. Po tej logiki bi se lahko državni zbor spremenil v zbor občin, kjer bi bili župani tudi poslanci in bi bili v precepu odločati se v korist države ali konkretno svoje občine oziroma bi lahko del občin tako lažje prišel do denarja.

Koliko časa bomo še imeli župane poslance oz. poslance župane, bo odvisno samo od volje ljudstva, saj če bodo ljudje spoznali, da sta ti dve funkciji nezdružljivi, bodo sprožili ustrezne pobude. Če pa prebivalci Slovenije menijo, da sta ti dve funkciji združljivi, se bo obstoječe stanje ohranilo. Trenutno stanje (do 23. 10. ob 16:26) na naši internetni anketi je, da jih 72,09 % meni, da sta ti dve funkciji nezdružljivi, 25,58 %, da sta združljivi, 2,33 % pa o tem nimata mnenja oz. sta se opredelila z ne vem. (N=86).

Aleš Veršič


   © MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti