volitve / prva stran
   
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska manjšina, in na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, sestavljajo občinski svet tudi predstavniki narodne oziroma romske skupnosti. Volijo se na podlagi posebne volilne pravice, ki jo imajo pripadniki narodnih oziroma romskih skupnosti poleg splošne volilne pravice.


 

O NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE
Pri razpravi o združljivosti poslanske in županske funkcije na soočenju predstavnikov strank, ki bodo nastopile na lokalnih volitvah, sta nastala dva tabora. V prvem je Andrej Vizjak (SDS) zagovarjal, da sta funkciji župana in poslanca združljivi. Na drugi strani pa so temu oporekali Milka Novak (N.Si), Anton Skok (DeSUS) in Dorijan Maršič (LDS).

Več o ...
 

REZULTAT VOLITEV ZA ŽUPANA V 2. KROGU

PROJEKCIJA VOLITEV ZA ŽUPANJO LJUBLJANE IN ŽUPANA MARIBORA.


ZAČEL SE JE 2. KROG VOLITEV ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN ŽA ŽUPANE

Odprlo se je 3.523 volišč, na katerih bo približno 1,6 milijona upravičencev lahko izbiralo predsednika/co republike ter župane v 61 občinah. 

 

 

 

SEZNAM VOLILNIH ODDAJ NA RTVO SLO.

SEZNAM ŽUPANOV, KI SO BILI IZBRANI V 1. KROGU TER TISTI, KI SO SE UVRSTILI V 2. KROG

REZULTAT ŽUPANSKIH VOLITEV PO 1. KROGU

Za ogled rokovnika lokalnih volitev klikni tukaj.

Za proporcionalni volilni sistem lokalnih volitev klikni tukaj.


AJDOVŠČINA

SEZNAM KANDIDATUR ZA ŽUPANA 

Št.

KANDIDAT ZA ŽUPANA

predlagatelj

1.

DAVORIN KODRIČ 

SDS

2.

OTON LAHAJNAR 

N.Si

3.

BOŽO GNEZDA 

Nives Bizjak in skupina volivcev

4.

MILOŠ BIZJAK 

ZLSD

5.

MARJAN POLJŠAK 

Nacionalna Stranka Dela

6.

KAZIMIR BAVEC 

Tomaž Bavec in skupina volivcev

7.

EVSTAHIJ PALJK 

LDS

IZBRANI STATISTIČNI PODATKI ZA OBČINO ZA LETO 2001:
  

Sestava po spolu, starostni indeks

 

 

Št. prebivalcev

Št. moških

Št. žensk

Moški %

Ženske %

Io

Ajdovščina

17.964

8.925

9.039

49,68

50,32

88,83

SLOVENIJA

1.994.026

975.002

1.019.024

48,90

51,10

94,08

Io - Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let in več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let), pomnoženo s 100.


Rodnost, umrljivost
 

 

Živorojeni skupaj

Živorojeni (M)

Živorojeni (Ž)

Umrli-skupaj

Umrli (M)

Umrli (Ž)

Ajdovščina

151

70

81

160

85

75

SLOVENIJA

17.477

9.064

8.413

18.447

9.624

8.823


Število vseh zaposlenih, število po dejavnosti, število kmetov ter povprečni letni dohodek v občini

 

Vseh zaposlenih

Primarni sektor

Sekundarni sektor

Terciarni sektori

Število kmetov

 Povprečni dohodek

Ajdovščina

7.187

201

3.654

3.332

143

127.879

SLOVENIJA

777.902

26.528

309.129

442.245

18.694

134.856
Vir statističnih podatkov: SURS, Vožarski pot 12, Ljubljana.

   © MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti