volitve / prva stran
   
Na letošnjih lokalnih volitvah se bo za županski stol potegovalo 726 kandidatov. V 19 občinah je samo en, v 35 pa dva kandidata. Največ kandidatov za župana (12) je v mestni občini Ljubljana.


 

O NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE
Pri razpravi o združljivosti poslanske in županske funkcije na soočenju predstavnikov strank, ki bodo nastopile na lokalnih volitvah, sta nastala dva tabora. V prvem je Andrej Vizjak (SDS) zagovarjal, da sta funkciji župana in poslanca združljivi. Na drugi strani pa so temu oporekali Milka Novak (N.Si), Anton Skok (DeSUS) in Dorijan Maršič (LDS).

Več o ...
 

REZULTAT VOLITEV ZA ŽUPANA V 2. KROGU

PROJEKCIJA VOLITEV ZA ŽUPANJO LJUBLJANE IN ŽUPANA MARIBORA.


ZAČEL SE JE 2. KROG VOLITEV ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN ŽA ŽUPANE

Odprlo se je 3.523 volišč, na katerih bo približno 1,6 milijona upravičencev lahko izbiralo predsednika/co republike ter župane v 61 občinah. 

 

 

 

SEZNAM VOLILNIH ODDAJ NA RTVO SLO.

SEZNAM ŽUPANOV, KI SO BILI IZBRANI V 1. KROGU TER TISTI, KI SO SE UVRSTILI V 2. KROG

REZULTAT ŽUPANSKIH VOLITEV PO 1. KROGU

Za ogled rokovnika lokalnih volitev klikni tukaj.

Za proporcionalni volilni sistem lokalnih volitev klikni tukaj.


VEČINSKI SISTEM PRI VOLITVAH V OBČINSKI SVET

Zakon o lokalnih volitvah v 9. členu določa, da se člani občinskih svetov, ki štejejo manj kot 12 članov, volijo po večinskem sistemu. Število članov občinskega sveta je odvisno od velikosti in števila prebivalcev občine. Po večinskem sistemu se v vsakem primeru volijo predstavniki italijanske oziroma madžarske skupnosti in predstavniki romske skupnosti.

 

Pri volitvah po večinskem načelu se glasuje o posameznih kandidatih in ne o listah kandidatov. Vsak volivec ima toliko glasov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Posameznemu kandidatu lahko da samo en glas. Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval za najmanj enega kandidata ali za največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.

 

Za večinske volitve članov občinskega sveta se v občini praviloma oblikujejo volilne enote. Izjema velja za občino, kjer občinski svet ne šteje več kot 7 članov. V teh občinah je dopuščeno, da se vsi člani občinskega sveta volijo v občini kot eni volilni enoti (čl. 19 Zakona o lokalnih volitvah). Izjema velja tudi za volitve članov občinskega sveta, predstavnike italijanske oziroma madžarske skupnosti in predstavnike romske skupnosti; ti se vedno volijo v občini kot eni volilni enoti (čl. 23 Zakona o lokalnih volitvah).

 

Obstajata dve osnovni različici večinskega sistema: sistem absolutne večine in sistem relativne večine. Po sistemu absolutne večine so izvoljeni kandidati, ki so dobili večino, se pravi več kot polovico vseh oddanih glasov. Po sistemu relativne večine pa so izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov. Sistem absolutne večine predpisuje Zakon o lokalnih volitvah za volitve župana (čl. 107). Za volitve članov občinskega sveta pa predpisuje zakon sistem relativne večine: za člane občinskega sveta so izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov. V primeru, da dva kandidata dobita enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb (čl. 11 in čl. 12 Zakona o lokalnih volitvah).

 

STANKA LAMUT


   © MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti