Škofijska gimnazija Vipava

Škofijska gimnazija Vipava (ŠGV) je zasebna cerkvena gimnazija. 15. maja 1991 jo je ustanovila Škofija Koper. Mladim po končani osnovni šoli dajemo možnost celostne vzgoje in dobre izobrazbe na temelju krščanskih vrednot. Velik poudarek dajemo tako vzgoji kot izobraževanju.VIDEO IZBOR: ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA

 

 

Za boljše poznavanje nastanka in ustanovitve Škofijske gimnazije Vipava je potrebno poseči nekoliko nazaj, in sicer v leto 1950, ko je takratni apostolski upravitelj jugoslovanskega dela goriške nadškofije dr. Mihael Toroš v prostorih mogočnega vipavskega župnišča ustanovil Slovensko malo semenišče. Zaradi takratnih razmer...  več na: ŠGV - zgodovina


V šolskem letu 2006/2007 obiskuje gimnazijo 316 dijakov, 196 deklet in 120 fantov. Dijaki lahko bivajo v dijaškem domu ŠGV. V letošnjem letu stanuje v dijaškem domu 110 dijakov, 68 deklet in 42 fantov.   


Na šoli izvajamo gimnazijski program, ki daje široko splošno izobrazbo. Posebnost sta predmeta vera in kultura ter latinščina. Vera in kultura je obvezen štiriletni predmet, latinščina pa obvezen predmet za dijake od drugega do četrtega letnika. Šolanje dijaki zaključijo z maturo. Izbor maturitetnih predmetov jim omogoča nadaljevanje univerzitetnega ali visokošolskega študija vseh smeri. Na maturi so obvezni predmeti slovenščina, matematika in angleščina ali italijanščina, izbirni predmeti pa so italijanščina ali angleščina, latinščina, zgodovina, psihologija, sociologija, biologija, kemija, fizika in geografija.

 

galerija


Dijakom dajemo možnost vključevanja v različne obšolske dejavnosti, kjer izrazijo svojo ustvarjalnost in izvirnost. Profesorji jih razpišejo in ponudijo na začetku šolskega leta. Dijaki sodelujejo v pevskem zboru na šoli ali v dijaškem domu, pri razstavah, udeležujejo se gledališkega in glasbenega abonmaja, se vključujejo v različne krožke (novinarski, fotografski, geografski, biološki, likovni, astronomski …) in športne dejavnosti (košarka, odbojka, mali nogomet, fitnes). V dijaškem domu deluje biblični krožek, krožek ročnih spretnosti, rekreacija, učenje kitare in vokalno-instrumentalna skupina. Lepo število dijakov se udeležuje prostovoljnega socialnega dela. Obiskujejo prijatelje iz Centra za usposabljanje invalidnih otrok J. P. Vojka iz Vipave, nudijo učno pomoč v domu na Cesti, med poletnimi počitnicami pa pomagajo obnavljati porušene domove v BiH.


Dijaki se lahko vključijo tudi v razne duhovne dejavnosti. Vsak dan imajo možnost za duhovni ali osebni pogovor z duhovnikom in za sveto spoved. Določene dneve je na šoli priložnost za sveto mašo, v dijaškem domu pa vsak dan. Vsako šolsko leto so za dijake organizirani dnevi duhovnosti (duhovni vikend). V dogovoru s starši in dijaki organiziramo v poletnih počitnicah počitniške tedne za dijake posameznih letnikov.


Če starši v prvem letniku odobrijo štiriletni program ekskurzij v tujino, za dijake organiziramo ekskurzije po vzhodni in zamejski Sloveniji, v Rim, na Dunaj in v Pariz.

 

Dijaški dom ŠGV

 

Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava deluje od leta 1994 v obnovljenih prostorih Malega semenišča Vipava na čudoviti lokaciji v mirnem okolju v zavetju starega vipavskega gradu nad izvirom reke Vipave. Od šole je oddaljen šest minut hoje.

 

 

DELOVNI TABOR V BANJA LUKI 2007

 

 

KONCERT SKUPINE kažiPot!

 

 

ČLANKI:

 

- ROMUNIJA

 

 

- YOUTH ACADEMY, BERLIN 2006

 

 

- BOSNIA EXTREME TEAM

 

 

<<< nazaj