Domov
Predstavitev Evropske unije
Eutrinki
  Napoved
  Spored
  Avtorji
  Povezave
Globus
Evropske novice
Arhiv oddaj

SPORED
NASLEDNJI EUTRINEK

POVEZAVE


Europa - portal Evropske unije
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Evropski Parlament
Raziskovalni center Evropske komisije
Sodišče Evropskih skupnosti


INFORMACIJSKI VIRI O EU

EUROPE DIRECT – spletna stran, preko katere lahko državljani naslovijo katerokoli vprašanje o EU v slovenskem jeziku ….
http://ec.europa.eu/europedirect/index_sl.htm

Vprašanje lahko naslovite preko elektronske pošte ali spletnega moderatorja,
http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/index_sl.htm

lahko pa pokličete tudi na brezplačno telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11, na kateri lahko zastavite vprašanje neposredno operaterju, ki govori slovensko in vam bo na vaše vprašanje odgovoril v slovenščini
http://ec.europa.eu/europedirect/call_us/index_sl.htm

Tvoja Evropa - ponuja podrobne praktične informacije o vaših pravicah in možnostih v EU in na njenem notranjem trgu. Več lahko, na primer, izveste o bivanju, delu in študiju v drugi državi EU.
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sl/citizens/index.html

Kažipot za državljane - svetovalni organ, ki daje državljanom brezplačne napotke in praktične nasvete v zvezi s specifičnimi težavami, na katere naletijo v EU in njenem notranjem trgu:
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_sl.htm

Eures  - iskanje dela v EU
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sl

Ploteus - študij v EU
http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp

Evropski mladinski portal - informacije o delu, študiju, poletnem delu, prostovoljstvu
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=sl
 
Spletna stran Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji  - aktualne informacije o EU; predstavitev pobud Evropske komisije; dogodki o EU tematikah , ki se odvijajo po Sloveniji
http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm

Informacijske točke o EU po Sloveniji – informacijski kotički, kjer lahko dobite publikacije o EU, se udeležite dogodkov,
http://ec.europa.eu/slovenija/about_us/ec_around_slovenia/europe_direct_sl.htm

Spletna stran, posvečena 50. obletnici podpisa Rimske pogodbe – zgodovina EU, dosežki EU, dogodki po vsej Evropi
http://europa.eu/50/index_sl.htm

Spletni portal Europa  - strežnik vseh evropskih institucij z vsemi informacijami o EU in evropskih politikah:
http://europa.eu/index_sl.htm

OSEBNE IZKAZNICE DRŽAV
 
No flash installed
S klikom na izbrano državo se vam bo odprla nova stran s podatki o izbrani državi.
ANKETA
Ali je Nemčija s spornimi vojaškimi pogodbami res izkoristila grško zapravljivost in s tem celo zaslužila?
Da.
Ne.
Vseeno mi je.
© MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti