Ekoutrinki so kratke oddaje- zgodbe o odgovornem odnosu do okolja, ki na podlagi dobrih praks in izkušenj iz vsakdanjega življenja prispevajo k okoljskim ciljem EU in zavedanju posameznikov, da lahko z majhnimi , vsakdanjimi dejanji prispevamo k bolj odgovornemu gospodarjenju z naravnimi viri in surovinami,varčevanju z energijo,spoštovanju biotske raznovrstnosti in tako ustvarjamo zeleno nizkoogljično družbo .