14.12.2014 • Biomasa

Kar 60 odstotkov Slovenije pokriva gozd, neizmeren vir obnovljive energije iz biomase, ki pa je ne izkoriščamo dovolj. Če bi se v Sloveiji z biomaso ogrevali vrtci, šole, domovi za starejše, se pravi vse javne ustanove, bi bili stroški ogrevanja za polovico manjši.
V Sloveniji nastajajo prvi biomasni centri, ki odkupujejo domač les in ga predelujejo v učinkovit energent ter tako ustvarjajo tudi nova delovna mesta.

23.08.2014 • Zeleno potroštništvo

09.02.2013 • Ekoutrinki