MIC

»Poj svoje pesmi in sanjaj svoje sanje!«


MIC je mladinski center, ki želi biti kompas mladih v globalni družbi. Info točka omogoča mladim, da pridejo do informacij, ki se nanašajo nanje in jih zanimajo. Zavedamo se, da je informacija moč, vendar pa ni vse. Z izobraževalnimi programi in skupinami za osebnostno rast mlade spodbujamo k podjetnosti, kulturni programi pa jim ponujajo ustvarjalno izpolnjevanje prostega časa. S ponudbo prostovoljnega dela doma in v tujini spodbujamo mlade k soočenju z izzivi (ne)pravičnosti in medkulturnega dialoga. Pripravljamo različne programe ter dejavnosti, ki ponujajo mladim kvalitetno izpolnjevanje prostega časa, poleg tega pa lahko v njih rastejo tudi duhovno. S svetovalno in terapevtsko dejavnostjo pomagamo mladim v različnih stiskah, obenem pa skušamo delovati preventivno. Odprti smo za pobude mladih.KATALOG MIC-OVIH DEJAVNOSTI glede na naše cilje

 

1. INFORMIRANJE

 

a) Info  in E-točka – MIC-ova čitalnica je prostor, kjer se lahko učiš, ob kavi ali čaju klepetaš s prijatelji, prebereš kakšen časopis, pogledaš na internet ali se zatečeš semkaj, ko imaš »luknjo« in ne veš kam.


b) Kurirček - MIC-ov elektronski (izhaja tedensko ali na 14 dni) in tiskani (2-3 krat letno) obvestilnik o katoliški ponudbi za mlade vseh starosti. Naročila na kurircek@mic.si

 

 

2. OSEBNA RAST in FORMACIJA (duhovna, psihološka)

 

a) Celoletne delavnice Zakaj bi bil luzer, če sem faca so namenjene mladostnikom, ki bi radi iz sebe naredili NEKAJ VEČ. Skupine od 13 do 15 let in od 16 do 18 let. Posebna ponudba: delavnico izvajamo tudi v župnijah v obliki 26 tedenskih srečanj ali/in vikend delavnic.


b) POTA – program skupinskega mednarodnega prostovoljstva; usposabljanje prostovoljcev, priprava in izvedba nekajtedenskih poletnih projektov prostovoljnega dela v različnih deželah Evrope, Afrike, Azije in Amerike. Čas za ljudi in odpiranje za širši in lepši svet.


c) Naredi nekaj zase! - Kako se soočati s svojimi težavami, ceniti sebe, zaupati drugim, izraziti svoja čustva, dobro uporabiti čas. Za mlade od 19. do 25. let, ki želijo okrepiti svojo samopodobo in razviti pozitiven občutek lastne vrednosti.


d) VIKEND otroške delavnice – poseben program za otroke na duhovnih vajah za zakonce, ki jih od petka do nedelje vodijo jezuiti; mladi animatorji z otroki v različnih starostnih skupinah odkrivajo njihove sposobnosti, se učijo medsebojnih odnosov, odnosa do svojega telesa, bontona, duhovnih vrednot in še česa.


e) Krajše delavnice za oblikovanje in krepitev samopodobe: (od nekajurnih do dvodnevnih)
a. Vikendi za birmanske skupine
b. Metuljčki v trebuhu in Neki, da te butne (celovito o spolnosti na mladim prikupen način)
c. Komunikacija in reševanje konfliktnih situacij
d. Čustvena pismenost in izsiljevanje


f) Priprava na zakon ob koncu tedna - Če razmišljata o poroki, se lahko odločita za Pripravo na zakon ob koncu tedna (vsak prvi vikend v mesecu).


g) Skupine Jaz, ti... midva? za samske mlade po 25. letu za kakovostno preživljanje prostega časa, spoznavanje sebe, pripravo na resen odnos in možnost iskanja partnerja.


h) Torkovi izobraževalni večeri "Ko si mlad in zaljubljen" za vse razmišljujoče, zaljubljene, zainteresirane, pare ali samske.


i) Brezplačna svetovalnica; za pogovor in svetovanje ob osebni stiski so mladim do 30. leta na voljo različni svetovalci: psihologinja, dipl. kumonikologinja, duhovnik, pedagoginja, ginekologinja…


j) Spletna svetovalnica - na www.mic.si ali/in www.mladi.net lahko vprašanje MIC-ovim svetovalcem postaviš anonimno.

 


3. IZOBRAŽEVANJE (izdelani izobraževalni moduli)

 

a) 20-urni Tečaji kitare - 10 tednov učenja igranja kitare po načinu igranja akordov za spremljanje petja, duhovne in popularne pesmi, od začetne do klubske stopnje, zaključni nastop.


b) 16-urni Plesni tečaji - učenje in izpopolnjevanje plesnih gibov, drže in figur standardnih in latinsko-ameriških plesov.


c) Tečaji španskega in francoskega jezika - učenje jezika, kot se učimo materinščine, t.p. na začetku brez posebne slovnice. Učimo se besed, njihovega pomena, predvsem pa govorimo.


d) Klavirska delavnica – kaj delati z akordi v pesmih, kako jih razbrati in kako na preprost način igrati spremljavo za najrazličnejše pesmi in popevke


e) Pevska delavnica – osnove petja in učenje pesmi različnih zvrsti


f) Multimedijski tečaji - Oblikovanje spletnih strani, Novinarska delavnica,


g) Večeri svetovnih kultur - odkrivanje kulturnih, človeških in gurmanskih posebnosti izbranih dežel, pri čemer nam pomagajo mladi iz teh dežel.

 


4. PROSTOR in RAZVOJ USTVARJALNOSTI (delavnice)

 

a) Reci Besedo – celoletna delavnica za pravilno in učinkovito uporabo glasu, domišljije in čustvenega spomina. Usposablja za delo s svetopisemskim besedilom in te vpelje v nov način molitve - LECTIO DIVINA - antično metodo molitve cerkvenih očetov.


b) Celoletna Likovna delavnica - Ustvarjalna delavnica za vse, ki se radi izražate skozi risbo in sliko ali pa bi radi poizkusili poiskati svojo likovno tehniko. Od osnovnih likovnih zakonitosti do svojega likovnega izraza.


c) 27-urni Šiviljski tečaji - osnove šivanja in dela s šivalnim strojem, izdelava krila ali (kratkih) hlač, drobna šiviljska popravila, pri nadaljevalnem tečaju izdelek po želji.


d) Duhovni plesi - spoznavanje sebe, svojega telesa, izkušnje bližine z Bogom ter bratstva in sestrstva z drugimi.


e) Glasbena delavnica za pianiste, ki bi radi igrali klavir brez dolgega teoretičnega urjenja. Kako igrati pesmi z napisanimi akordi (a brez not), najti svoj glasbeni izraz in že znane in pesmi zaigrati na nove načine.


f) Multimedijski programi: fotoklub, videoklub, avdioklub, dramski klub, razstave


g) Izdelava daril in glasbena srečanja (v Četrtnih mladinskih centrih LJ)

 


5. PODPORA MLADINSKIM USTANOVAM IN  DELU

 

 


KRATKA ZGODOVINA

 

MIC je bil ustanovljen l. 1992. Do 1998. je deloval v Ljubljani na Mirju 7 pod okriljem Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine. L. 1998 se je registriral kot zasebni zavod. Istega leta je s strani Urada za mladino MOL dobil status info točke znotraj Ljubljanske mreže informativnih točk. Od l. 1999 ima pri Uradu RS za mladino status mladinskega centra.


2003 se je preselil v Duhovno središče Sv. Jožefa na Poljane, Zrinjskega 9. L. 2005 je dobil novo grafično podobo in nove prostore na Ulici Stare pravde 11, ustanoviteljstvo s strani slovenskih jezuitov, nove direktorje ter redno podporo duhovnika. 2006 je zaposlil strokovno sodelavko.

 

 


 
OSNOVNI PODATKI

 

Naslov: Ulica Stare pravde 11, 1000 Ljubljana
Telefoni: 01/439 97 90, 01/439 97 92, 01/439 97 95
Faks: 01/439 97 91 Mobilnik: 031 416 871
E-pošta: info@mic.si,prijave@mic.si,kurircek@mic.si
Spletna stran: www.mic.si
Ekipa:
• p. Primož Jakop, DJ, direktor (primoz@mic.si)
• Boštjan Grošelj, univ.dipl.teol, ravnatelj (mic@mic.si)
• Marjana Korošec, univ.dipl.komunikol., strokovni vodja izobraževanj (marjana@mic.si)
• p. Tomaž Mikuš, vodja Multimedijskega centra (tomaz@mic.si)

 

<<< nazaj