Ker te imam rad

20. april 2009

Vrhunec evangeljskega poročila, ki spremlja Jezusa od Betlehema do Jeruzalema, je pasijon. To je teološki izraz, ki zajema trenutke Jezusa Kristusa pred obsodbo in po njej, vključno z izvršitvijo smrtne kazni na križu.Etimološki pomen leži v grški besedi patior, kar prevajamo s trpeti. Izraz je bil v splošni rabi že sredi 3. stoletja, kar nam dokazujejo takratni cerkveni očetje (Ciprijan, Novacijan, Tertulijan), uporabili pa so ga tudi v latinskem prevodu Apostolskih del evangelista Luka.


V zgodnjem in visokem srednjem veku so pasijon igrali in vodili kleriki, okoli leta 1300 pa so v Nemčiji začeli udeleževati pasijona kot igralci tudi ostali verniki. Tako je ribniški pasijon, ki ga pripravljajo farani Ribnice in Dolenje vasi, letos že tretjič vstopil v to bogato dediščino podoživljanja dogodkov velikega petka. Koncept letošnje zasnove je temeljil na dobri duhovni pripravi udeležencev, ki se je začela z duhovno obnovo v Dolenji vasi in nadaljevala z rednimi molitvami na srečanjih, s ponotranjenjem vloge, ki so jo imeli različni sodelavci in z zavestjo, da ima pasijon širšo odgovornost spodbujanja k dobri pripravi ljudi na veliko noč.

 

 

Foto: Slavko Činkelj

 

 

Letošnje geslo "Ker te imam rad" skuša osmisliti Jezusovo pot v odnosu do vsakega posameznika. On, ki je pot, resnica in življenje, On, ki je ljubezen sama, On se daje za vsakega, ker Bog ne čaka na privoljenje človeka, On ljubi prvi.

 

 

Foto: Slavko Činkelj

 

 

Pasijonska družina se je pripravljala dobra dva meseca. Letos je pri projektu sodelovalo že 160 sodelavcev. Celotne priprave z vsakoletnimi izboljšavami potekajo po ustaljenih tirnicah - skupina koordinatorjev, ki bdi nad sektorji: vsebina, glasba, kostumografija, scena, tehnična ekipa, PR, itd. Radi rečemo, da s pasijonom diha celotna Ribnica z okolico. Da pa bi spodbudili še koga od daleč in ga nagovorili s tem, kaj zmorejo dobra volja, prijateljstvo in vztrajnost, je letos prvič sodeloval z nami tudi turistični informacijski center.

 

 

Foto: Slavko Činkelj

 

 

Obe uprizoritvi, v soboto, 4. ter v nedeljo, 5. aprila, sta bili krona našega dela in nova močna spodbuda za naprej, kar so z odzivom dali vedeti tudi vsi gledalci.

 

 

Foto: Slavko Činkelj

 


Vreme, ki se je tudi letos poigravalo z nami, nam ni prišlo do živega. Glede na čas v letu je pač to potrebno vzeti v zakup. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas.

 

Koordinatorji pasijona 2009

 

več na: www.ribniskipasijon.si

 

 

<<< nazaj