Simpozij: E – GENERACIJA

8. december 2009

ZASVOJENOST MLADIH Z ELEKTRONSKIMI MEDIJI
Ljubljana, 26. november 2009

 

Tema, ki se vedno bolj pojavlja v medijih, v prostorih vzgoje in izobraževanja, problem, s katerim se soočajo mnogi starši pri vzgoji svojih otrok...Zbralo se nas je okoli 50, da izvemo, kako pristopit k problematiki, na katero žal še ni jasnih odgovorov. Smo pa poskušali priti vsaj do nekaterih, s pomočjo strokovnjakov.

 

Častna pokroviteljica simpozija je bila informacijska pooblaščenka, Nataša Pirc Musar, ki jo je, zaradi odsotnosti, zastopal Andrej Tomšič. V uvodnem nagovoru je poudaril povezanost njihovega dela na področju varovanja osebnih podatkov in informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Izpostavil je, da se mladi premalo zavedajo vseh pasti uporabe interneta. Ena izmed pomembnih vlog informacijske pooblaščenke pa je prav ta, da se mlade osvešča o premišljeni uporabi interneta.

 

Dr. Bernardo Spazzapan je osrednji del simpozija začel s predavanjem Elektronski mediji in zasvojenost z namenom osvetliti kaj pomeni zasvojenost z elektronskimi mediji. Predavatelj trenutno dela kot privatni psihiater v Gorici.

 

 

Foto: Marko Košnik

 


Sledilo je predavanje z naslovom Internet in odvisniško vedenje, ki ga je izvedel predavatelj dr. Bojan Belec z namenom osvetliti problematiko zasvojenosti mladostnikov z internetom.

 

Po predavanjih je sledila diskusija, kjer so udeleženci predavateljema zastavljali vprašanja. Odgovore dobite v naslednji številki glasila.


Po kosilu pa sta bili še dve delavnici, ki sta se začeli s pevskim nastopom mladih Skale. Fikret Ramić, Grega Bolta in Alenka Zelenc so začeli pesem »Klik svet« s tematiko simpozija, ki jo je napisal Grega.


Sledili sta dve delavnici še delavnici: Projekt »safe.si« in »Varni internet«.

 

Več na…

<<< nazaj