Medškofijski odbor za mladino (MOM)

Medškofijski odbor za mladino je osrednja ustanova Cerkve na Slovenskem za delo z mladimi. Njegova naloga je, da usmerja in pomaga razvijati mladinsko pastoralo po škofijah in župnijah. Trudi se povezovati nosilce mladinske pastorale in vzpodbujati vso Cerkev h kvalitetnejšemu delu z mladimi. Medškofijski odbor za mladino za uresničevanje svojih ciljev izvaja tudi projekte in programe.Srečanje mladih v Stični

 

Srečanje mladih v Stični je osrednje in največje srečanje za mlade v Cerkvi na Slovenskem. Poteka že 25 let in na njem se zadnja leta redno zbira od 7.000 do 8.000 mladih. Namen srečanja je praznovanje mladostne vere, ki mlade vabi na pot evangeljskega življenja v vsakdanjem okolju. Poteka vsako tretjo soboto v septembru in je nekakšen uvod v šolsko in pastoralno leto. Srečanje želi biti blizu življenju mladih in v to življenje prinašati seme evangelija. Srečanje pripravljajo mladi za mlade in na ta način pokažejo, kako doživljajo svojo mladostno vero. Program srečanja oblikuje animatorska ekipa, sestavljena iz več kot 50 mladih, ki se na srečanje pripravlja več kot pol leta. Srečanje v Stični vsako leto želi zaznamovati tudi vsebino pastoralnega dela z mladimi med letom, obenem pa se umešča tudi v mednarodni prostor, saj vsako leto poteka pod geslom svetovnega dneva mladih.

 

IZLET STIČNE NA DUNAJ

 

 

Usposabljanja animatorjev

 

 

Foto: MOM

 

Po sinodi Cerkve na Slovenskem je prevladalo spoznanje, da ni dovolj, če se z mladimi ukvarjajo le duhovniki, ampak mora delo z mladimi postati skrb celotne Cerkve, še posebej razširjene mreže animatorjev, mladinskih voditeljev in vzgojiteljev. Tudi v pedagoških procesih se v zadnjih časih čedalje bolj uveljavlja model vrstniške vzgoje, kjer v vzgojnem procesu poleg vzgojiteljev sodelujejo tudi mladi animatorji. Zato se je slovenska Cerkev odločila, da še posebno skrb nameni vzgoji mladih animatorjev. V okviru Medškofijskega odbora za mladino se je tako oblikovala Slovenska šola za animatorje (SŠA), ki usposablja mlade za animiranje in delo v skupinah. SŠA skrbi za celostno vzgojo animatorja: tako za njegovo strokovno usposobljenost kot tudi za osebno in duhovno rast. Mladi lahko postanejo animatorji pomočniki ob koncu osnovne šole, v srednji šoli pa kot animatorji sami prevzamejo vodenje različnih skupin (denimo birmanske skupine, mladinske skupine, skupina na oratoriju, pri skavtih …). Skrb SŠA je tudi vzgoja starejših animatorjev − voditeljev, ki že pomagajo tudi organizirati programe in projekte za mlade in so najtesnejši sodelavci duhovnikov in vzgojiteljev.

 

 

Usposabljanja duhovnikov in drugih nosilcev mladinske pastorale

 

 

Foto: MOM

 

Izkušnja Slovenske šole za animatorje je pokazala, da mladi zelo hitro vstopajo v modela animiranja oziroma vzgojno-pastoralni model dela z mladimi. Pokazalo pa se je, da se zlasti duhovniki in drugi nosilci, ki so bolj navajeni katehetskega modela, teže privajajo novim pristopom. V ta namen je Medškofijski odbor za mladino razvil posebne programe usposabljanja za odrasle. V prvi vrsti gre za usposabljanja duhovnikov (od bogoslovcev prek kaplanov do župnikov), v drugi vrsti pa za usposabljanja vseh, ki se poklicno ukvarjajo s pastoralo mladih (kateheti, vzgojitelji).

 

galerija

 

<<< nazaj