Postne duhovne vaje - Vstopanje v skrivnost Velike noči

18. marec 2008

V dneh pred veliko nočjo, od petka 14. do nedelje 16. marca, v Domu duhovnih vaj v Logarski dolini, se je čas ustavil, da bi lahko globlje in bolj osebno vstopili v temeljno skrivnost krščanstva - Kristusovo Veliko Noč.Jezuit p. Tomaž Mikuš DJ, s. Štefka Logar in druge sestre iz Družine Kristusa Odrešenika so udeležence postnih duhovnih vaj popeljali v skrivnost Velike Noči. Udeleženci so sledili Kristusu preko njegovega trpljenja, smrti in vstajenja z obhajanjem Pashalnega obreda zadnje večerje, kontemplacijo Jezusovega trpljenja, premišljevanjem pred Kristusovim grobom o osebni vlogi v procesu odrešenja in osvobojujoči vlogi Kristusa ter obhajanjem Velikonočne vigilije. Namen duhovnih vaj je bil globlje doživeti skrivnost Velike Noči in se pustiti najti v njeni skrivnosti – nekje na poti življenja, ljubezni, nekje na poti stiske, trpljenja v odrešenje. Odrešenje v Kristusu ni odstranitev vseh težav, ampak je Kristusa prisotnost v vsem, kar živim.

 

 


 

 

 

 

Pričevanja udeležencev:

 

 

KAJ NESEM S SEBOJ DOMOV?

 

Zame so bili to dnevi milosti, globlje doživljanje velikonočne skrivnosti – božje navzočnosti - vstopanje in bivanje v tej skrivnosti – vse se dogaja tu, sedaj, vse je navzoče. Ob Jezusovem trpljenju sem doživljala smisel svojega trpljenja – darovanja – lepoto skupnosti verujočih. Všeč mi je bila spontanost, umirjenost, preprostost…

 

Ostaja mi v spominu predvsem doživetje Pashalne večerje in vsega obredja. Vem, da bom veliki teden letos doživljala drugače, ker sem bila deležna te milosti, da sem v teh dneh stvari v miru premišljevala in doživela. Predvsem pa nek mir (notranji) in prisotnost Boga ter njegove ljubezni, ki je bila tako velika, da je umrl za nas.

 

Ostajajo mi globlje doživeti obredi (maše, križev pot, čaščenje…) Predvsem pa se me je dotaknila Pashalna večerja.

 

S seboj domov nesem spomin na najlepšo Pashalno večerjo doslej, najbolj doživeto. Spomin na Jezusa, ki je hodil ob meni na današnji procesiji. Bolečino današnje maše. Lepoto križevega pota – dopustiti drugim, da ti pomagajo - povezanost.

 

Spoznal sem, kako pomembna je Božja beseda, če ji damo možnost, da nam spregovori. Spoznavam, kako pomembno je poslušati notranje vzgibe in jim dati možnost, da pridejo na plan.

 

 

 

 

 

Čudovita izkušnja v prvi vrsti od zadnje večerje skozi pasijon do vstajenja, v drugi vrsti tudi spoznavanja obreda Pashalne večerje (nekaj kar do sedaj nisem poznala).

 

S seboj nesem MIR in ostaja mi izkušnja drugačnega doživljanja Velikega tedna.

 

Duhovne vaje so mi dale poglobljeno vero v Jezusa, moč, svetlo gledanje naprej v družbi z Jezusom. Ostaja mi lep občutek, kako smo vsi eno in pripravljeni drug drugega razumeti in si medsebojno pomagati.

 

Globoko doživetje velikonočnega tridnevja: od pashalne večerje, križevega pota, vigilije do cvetne procesije in maše. Vzeli smo si čas, da smo vse to lahko podoživeli.

 

 

 

 

 

 


KAJ JE ZAME VELIKA NOČ?

 

 

Do sedaj je bila predvsem povezana s tradicijo in zavedanjem, da je Jezus vstal od mrtvih, premagal greh,… sedaj pa to doživljam globlje, zdi se mi dokaz, da po velikem petku pride Velika noč. Po trpljenju je odrešenje, trpljenje je potrebno, da rešitev globlje doživimo, jo znamo videti kot milost. Velika noč je zame novo upanje in razlog novega upanja. Jezus je vstal, ker nas ljubi. Spoznavam njegovo ljubezen.

 

Velika noč je zame največji praznik. Kristusovo vstajenje od mrtvih daje nam vsem novo upanje, upanje v večno življenje. Iz te zavesti izhaja smisel našega življenja na tem svetu. Ljubi Boga, svojega bližnjega, delaj dobro, vedno tako, da boš Jezusu všeč – to je smisel vsega. Bog mi pomagaj!

 

V velikonočni skrivnosti vidim smisel svoje odločitve in svojega poslanstva: s trpečim Kristusom, z Marijo pod križem, s trpečimi v upanju v luč vstajenja.

 

Je najprej zavedanje, da sta ljubezen in življenje močnejša od smrti. Z vstajenjem in svobodo že okušamo, kako bo v večnosti.

 

Zame je velika noč praznik utrjevanja v veri. Če je Kristus zame toliko pretrpel – zakaj ne bi še jaz pretrpela zanj…

 

 

 

 

 

Kaj pomeni zame velika noč? Dobojevan boj – Odrešenje – Pogum, pokončnost!

 

Vsak trenutek se odločati za življenje po Besedi!

 

Do sedaj le spomin na moj krst in sv. obhajilo, od tega vikenda naprej (zaenkrat) še kar prepletanje bolečine in spraševanje o mojem delu pri Njegovem trpljenju.

 

Velika noč. Praznik Kristusovega vstajenja. Ker je dal življenje za vse nas, da bi nas odrešil, ker je šel v smrt zaradi naših grehov in zaradi ljubezni do nas, da bi bili mi osvobojeni.

 

Obhajanje (spominjanje, podoživljanje) odrešenjskih dogodkov, zavedanje kako neizmerno nas Bog ljubi (da je dal za nas svojega Sina).

 

 

 

 

- p. Tomaž Mikuš DJ, Mobi: 041 352 696, E-pošta: tomaz.mikus@rkc.si.
- s. Štefka Logar, Dom duhovnih vaj, Logarska dolina 4, 3335 Solčava. Tel.: 03/ 838 90 15 Mobi: 031 264 049 ali 041 273 146, E-pošta: stefanija.logar@rkc.si


 

<<< nazaj